Sitemizde ilan vermek , tamamen ücretsizdir.
İlanlarınız T.C. kanunlarında belirtilen usul, yönetmelik, mevzuat ve kurallara aykırı olmaması gereklidir.İlanlarda yer alan ürünler T.C.kanunlarina aykırı ürünleri l ise ilanınız yayınlanmaz.Verilen ilanlardan ilan sahibi sorumludur.Kullanici verileriniz sitemizin çalisma sistemi gereği veritabanımızda üyelik boyunca saklanır, iletişim bilgileriniz üye diğer kişilerle paylaşılır.

Üyelik Sözleşmesi

 

  1. TARAFLAR

 

 

 

  1. TANIMLAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. ÜYELİK SÖZLEŞMESİ’NİN KAPSAM VE AMACI

 

 

 

 

 

 

 

  1. TARAFLAR’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. SÖZLEŞME’NİN FESHİ

 

 

 

 

 

  1. GİZLİLİK ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

 

 

 

 

 

  1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

 

Vitrinmax.com  markası ve logosu, vitrinmax.com mobil uygulamasının ve Websitesi’nin tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak “vitrinmax.com” tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile “vitrinmax.com”’un mülkiyetindedir. Üye ve alıcı, “vitrinmax.com”’ ın veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını “vitrinmax.com”’ın izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Üye, vitrinmax.com mobil uygulamasının veya Websitesi’nin bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda “vitrinmax.com”’un izni olmaksızın kullanamaz. Üye’nin, üçüncü kişilerin veya “vitrinmax.com”’un fikri mülkiyet haklarınıı ihlal edecek şekilde davranması halinde, Üye ve/veya alıcı, “vitrinmax.com”’un ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

 

 

 

  1. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

 

“vitrinmax.com”, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni ve Websitesi’nde yer alan Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama Metni Ve Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni de dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Websitesi’nde ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, Websitesi’nde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Üyelik Sözleşmesi Üye tarafından tek taraflı olarak değiştirilemez.

 

 

 

  1. MÜCBİR SEBEP

 

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya “vitrinmax.com’ın kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar (“Mücbir Sebep”) “vitrinmax.com”’ın işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, “vitrinmax.com” ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

 

 

 

  1. MUHTELİF HÜKÜMLER

 

 

 

 

 

 

 

10 (on) maddeden ibaret bu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.