Zabıta memuru alımı puan hesabı nasıl yapılır?

İLAN DETAYLARI
 • İLAN NO966
 • İLAN TARİHİMayıs 6, 2021

İlan Açıklaması

Konumu

Zabıta alımında atama puanı 3 puan kriteri baz alınarak yapılır, bunlar sözlü sınav puanı , uygulamalı sınav puanı ve kpss puanı dır.

Sözlü sınav ile uygulamalı sınavın 100 üzerinden ortalaması alınır . Bu puan kpss puanı ile toplanır ve ikiye bölünür oluşan puan atama puanı olarak hesaplanır.

Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.

Yani zabıta alımı sözlü sınavından 70 almış olun, uygulamalı sınavdan da 90  ,kpss puanınız da 80 olmuş olsun bu durumda atamaya esas puanınız 70 + 90 160 / 2  80,    80+80 =160 160/2 = 80 olur.

sözlü sınav konuları

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

ç) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat konularını kapsar   4 ana başlığı kapsamaktadır.

bu 4 başlığa ayrılmış konuların her birinden 25 er puanlık soru gelmektedir.

Sözlü sınavın ardından uygulamalı sınav yapılmaktadır. uygulamalı sınav içeriği ile ilgili bilgileri önümüzdeki günlerde burada bulabilirsiniz.

Nihai sonuçta alınacak aday sayısının iki katı kadar aday asil ve yedek olmak üzere belirlenir ve alınacak sayı kadar asil kişi çağrılır , eğer asillerden gelen olmazsa yedeklerden çağrılır.

uygulamalı sınav daha önceleri zabıta alımında yoktu sonradan eklendi, uygulamalı sınavı belediyeden belediyeye farklılık gösterebiliyor. genelde sportif testleri kapsayan uygulamalı sınav. nedir onlar mekik,koşma,uzun atlama,şınav gibi standar fiziki yeterlilik testi uygulamalrını kapsamaktadır.

 

 1. Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er puan olmak üzere toplamda 100 puan ve uygulamalı sınav ise 100 tam puan üzerinden yapılır.
 2. Sınavda değerlendirme; sözlü sınavın %50 si, uygulamalı sınavın %50 si alınarak sınav puanı hesaplanacaktır. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.
 3. Adayların atamaya esas başarı puanı, bu maddenin (b) bendinde belirtilen sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyenin internet adresinde ilan edilecektir.

İstanbul Şişli belediyesine lisans mezunu bay-bayan  kpss den en az 70 almış 50 kişi alınacak.Alınacak kişiler boy kilo şartı bulunmaktadır. Şartların ayrıntılarını alttan inceleyebilirsiniz. başvuru tarihleri altta belirtilen tarihlerde belirtilen yere olacaktır. başvuruların şahsen olması gerekmektedir.

17 mayıs – 21 mayıs tarihleri arasında şişli belediye başkanlığına yapılması gerekmektedir. sınava alınacak kadro sayısının 5 katı adat çağrılacaktır. sınav sözlü ve uygulamalı olacaktır.sınava çağrılacak son kişiler arasında puanı eşit olanlar olursa onların tamamı sınava çağrılacaktır.

sınava katılmaya hak kazanacak kişilere sınav girişi kimlik belgesi gönderilecektir. girecek aday listesi sisli.bel.tr adresinden ilan edilecektir.

 

 1. Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu ”Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.

17 Mayıs 2021 – 21 Mayıs 2021 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde (mesai günlerinde saat 10:00-16:00 arasında) Merkez Mahallesi Darülaceze Caddesi No. 8- 34381 Şişli/İstanbul adresinde bulunan Şişli Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

. Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

 1. İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Lisans 2020-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, 70 puan ve üzeri KPSS puanını almış olmak.
 2. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 3. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
 4. Mülakat ve Uygulamalı Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
 5. 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen tablonun nitelik kısmında belirtilen A2 veya en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,